|

Ciclo de clown: Tu payasa en el mundo

ENCONTRAR, VIVIR Y DISFRUTAR EL CLOWN
La acción social del clown es de sobra conocida. Cada día más payasas y payasos intervienen en hospitales, centros penitenciarios, residencias, ecoaldeas, congresos, eventos, empresas, conflictos, campos de refugiadxs, ONGs… Y esto es porque tu payasa transciende barreras y esquemas.

Es arquetipo del humor y de la marginalidad. Vive en empatía con el medio que le rodea y sin pretenderlo descubre y revela los sentidos ocultos de la vida. Tu payasa, como buena juglar, va desgranando por el mundo su sentir.  Su voz (aunque no hable) se oye alta y clara. Su expresión entra directamente en contacto con el público que se convierte en cómplice por pura empatía.

El reto que te lanzo es el de abrir juntas un espacio de expresión que es el tuyo. Jugaremos con el cuerpo, la voz y las emociones. La mirada es también parte fundamental de este juego. Cada sábado habrá una propuesta diferente con temas de actualidad  y/o situaciones precisas donde la payasa se podrá sumergir y traernos la esencia de lo vivido. Comunicar desde el juego es el objetivo

FACILITA:  Esther Carrizo Carretero
LUGAR: ARTERRA BIZIMODU – Artieda (Navarra)
CICLO de 4 SÁBADOS con estas FECHAS: 25 de febrero + 25 de marzo + 29 abril + 27 mayo.
HORARIOS: de 10h00 a 14h00 y de 16h00 a 19h00.
LAS LENGUAS: castellano y euskera.
EL GRUPO: 12 personas con un mínimo de experiencia en clown o con muchas ganas de tenerla.
LAS COMIDAS: autogestionadas para compartir en el espacio de Arterra o sumarse a las comidas que preparan las Arterranas por 11€.
INVERSIÓN TOTAL y FORMAS DE PAGO: 320€ en dos plazos (160€ al formalizar la inscripción + 160€ el 1 de abril). o bien 300€ si pagas de una vez y antes del 10 de febrero.

CLOWNA TOPATU, BIZI, GOZATU
Clownaren ekimen soziala aski ezaguna da. Gero eta pailazo gehiagok esku hartzen dute ospitaleetan, espetxeetan, egoitzetan, ekoherrietan, kongresuetan, ekitaldietan, enpresetan, gatazketan, errefuxiatuen kanpamenduetan, GKEetan… Zure clownak hesi eta eskemak zeharkatzen dituelako pertsonaia delako da.

Umorea eta marjinalitatearen arketipoa, bere inguruarekin enpatikoa eta nahi gabe bizitzaren zentzu izkutuen aurkitzaile eta argitzailea clowna bihurtzen da. Zure clowna, juglare ona den bezala, munduan zehar bere sentipena aletzen doa. Bere ahotsa (nahiz solas ez egin) ozenki eta argiki entzunen da. Bere adierazpena ikusleengana zuzen doa eta ikusleak, enpatia hutsez, konplizeak bihurtuko dira.

Adierazpen espazioa elkarrekin irekitzea proposatzen dizudan erronka da. Zurea den espazioa. Gorputz, Ahots eta Emozioak jolas gaiak izanen dira. Jolas honetan Begirada funtsa gertatuko da ere bai. Larunbatero proposamen ezberdin bat izanen da, gaurkotasunezko gaiekin edota egoera zehatzak non clowna murgilduko den eta bizi duenaren esentzia ekarriko digun. Jolasetik komunikatzea xedea da.

BIDERATZAILE:  Esther Carrizo Carretero.
LEKUA: ARTERRA BIZIMODU – Artieda (Nafarroa).
4 LARUNBATEKO ZIKLOA ondoko DATEN arabera: otsailak 25 + martxoak 25 + apirilak 29 + maiatzak 27.
ORDUTEGIA: 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara.
HIZKUNTZAK: euskara eta gaztelera.
TALDE KOPURUA: clownean gutxieneko eskarmenturekin edo izateko gogo handia duten 12 pertsona.
OTORDUAK: autogestionatuak Arterrako espazioan partekatzeko edo 11€tan Arterratarrek prestatutakoak
INBERTSIO OSOA eta ORDAINTZEKO ERA: 320€ bi zatitan (160€ izen ematea finkatzean + 160€ apirilaren 1ean). edo 300€ behin bakarrean ordaintzen baduzu, otsailaren 10a baino lehen.

Publicaciones Similares